Kонтакти

Община Добрич, България - Водещ партньор

гр. Добрич 9300, ул. „България“ №12 
инж. Елена Анастасова  - ръководител проект
+359  58 601 209
e_anastasova@dobrich.bg 

инж. Гроздан Илиев - технически експерт
+ 359 58 601 209
gr_iliev@dobrich.bg

Норск Енерги, Осло, Норвегия - Проектен партньор
www.energi.no 
Сергей Фащевский – старши експерт „Проекти за енергия, околна среда и климатични промени 
Марие Хауген  - инженер-консултант Топлоснабдяване и енергийна ефективност в сгради, отдел „Районно топлоснабдяване и възобновяеми енергийни източници“
Карта


За връзка с нас