Новини и събития

Две социални заведения са с нови отоплителни системи Две социални заведения са с нови отоплителни системи Публикувана на: 02.12.2016
Детска градина „Слънчице“ и Комплексът за социални услуги разполагат с нови отоплителни системи, които се осигуряват по проект на общината, реализиран  чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014. Общата стойност на проекта е 415 000 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ. Партньор на Община град Добрич в изпълнението му Нorsk Energy – Осло, Норвегия - организация със 100-годишен опит, която участва с експертен обмен, консултантска дейност и обучения. С поздрав по добруджански от възпитаници  на СУ „Св. Климент Охридски“, днес новите отопли...
прочети още
Заключителна пресконференция и официално откриване на обектитеЗаключителна пресконференция и официално откриване на обектитеПубликувана на: 30.11.2016
На 02.12.2016 г. от 10:00 часа в Комплекс за социални услуги град Добрич ще се проведе официална церемония за откриване на обекти и заключителна пресконференция, по проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.   Общата стойност на проекта е 415 000 лева, като крайният срок за реализацията  на дейностите е 18 Февруари 2017г. Партньор на Община гр...
прочети още
Проведени са 72-часови изпитания на инсталациитеПроведени са 72-часови изпитания на инсталациитеПубликувана на: 04.11.2016
В края на месец Октомври напълно завърши изпълнението на строително-монтажните дейности в ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги.  Със Заповед на Кмета на Община град Добрич бяха проведени 72-часови проби в двата обекта на новомонтираните отоплителни инсталации, съгласно ЗУТ. Проведена е 72-часова проба при експлоатационни условия на строежа с утвърден пусков график:  -  от 10,00 часа на 26.10.2016г. до 10,00 часа на 29.10.2016г. – за социалния комплекс; -  от 10,00 часа на 31.10.2016г. до 10,00 часа на 03.11.2016г. – за детската градина По време на п...
прочети още
Пресконференция за напредъка изпълнението на Проект BG04-02-03-001Пресконференция за напредъка изпълнението на Проект BG04-02-03-001Публикувана на: 30.09.2016
На 28 Септември 2016г. от 11:00ч. в Бизнес залата на Община град Добрич беше представен напредъка по изпълнение на Проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.    Общата стойност на проекта е 415 000 лева, като крайният срок за реализацията  на дейностите е удължен до 18 Февруари 2017г. Партньор на Община град Добрич &nb...
прочети още
Започват строително-монтажните работи по Проект BG04-02-03-001 Започват строително-монтажните работи по Проект BG04-02-03-001 Публикувана на: 30.06.2016
Община град Добрич, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-04-02-03-001-011/18.08.2015г. сключи договори за изпълнение на СМР дейностите по технически проекти, след проведени процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки. Обществената поръчка е в две обособени позиции – за всеки обект, както следва: -          ОП2 „СМР на отоплителните инсталации на Комплекс за социални услуги – оптимизиране на отоплителните инсталации, чрез подмяна на котли и нова отоплителна мрежа. Изпълнител ...
прочети още
Експертен обмен по Проект BG04-02-03-001 в Осло, НорвегияЕкспертен обмен по Проект BG04-02-03-001 в Осло, НорвегияПубликувана на: 15.06.2016
В периода от 06 до 10 юни  в Осло, Норвегия екипът от експерти от Община Добрич взе участие в експертен обмен по Проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги в град Добрич“. Целта на обмена бе да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на устойчивите енергийни политики, реалното прилагане на възобновяеми енергийни източници в обществени сгради – конкретни решения и примери, сгради с почти нулево енергийно потребление. От друга страна, установяване на дълготрайно ...
прочети още
Представяне на Проект BG04-02-03-001 на Международна конференцияПредставяне на Проект BG04-02-03-001 на Международна конференцияПубликувана на: 22.04.2016
На 22 Април 2016г. в Конферентна зала „Галерия” на Галерия Графити хотел – гр. Варна се проведе международна конференция на енергийна тема “Бизнес иновации за чиста природа”. В рамките на събитието беше представен и проект BG04-02-03-001 “Енергийна ефективност  в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.  С участието на лектори и модератори от Норвегия, Италия и Велик...
прочети още
Начална пресконференция по  Проект BG04-02-03-001Начална пресконференция по Проект BG04-02-03-001Публикувана на: 20.04.2016
СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  по проектBG04-02-03-001„Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  На 20 Април 2016г. от 11:00ч. в Бизнес залата  на Община град Добрич се проведе първата пресконференция на Проект BG04-02-03-001„Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.&nb...
прочети още
Визита на норвежкия партньор в Община Добрич Визита на норвежкия партньор в Община Добрич Публикувана на: 19.04.2016
На 19 Април 2016г. в Община град Добрич пристигнаха двама представители на проектния партньор Норск Енерги, Осло, Норвегия. Това са експертите – Сергей Фащевский – старши експерт „Проекти за енергия, околна среда и климатични промени и Марие Хоугън  - инженер-консултант Топлоснабдяване и енергийна ефективност в сгради, отдел „Районно топлоснабдяване и възобновяеми енергийни източници“ на консултантска организация Норск Енерги,  Осло.Целта на посещението на норвежките експерти е запознаване с обектите, в които ще се изпълнят енергийно ефективни мерки в отоплителните инсталаци...
прочети още
Община Добрич провежда процедури по ЗОП за избор на изпълнители Община Добрич провежда процедури по ЗОП за избор на изпълнители Публикувана на: 02.03.2016
Община град Добрич, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-04-02-03-001-011/18.08.2015г. провежда процедури за избор на изпълнители по дейностите на Проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице“ и  Комплекс за социални услуги град Добрич“. Бенефициентът в лицето на Община град Добрич има качеството на възложител на обществени поръчки по чл. 7 от Закона за обществените поръчки и при възлагане на поръчки за избор на изпълнители и разходване на безвъзмездната финансова помощ е длъжна да прилага ...
прочети още
Община Добрич подписа договор за БФП за изграждане на нови отоплителни системи в две общински заведения – 18.08.2015г.Община Добрич подписа договор за БФП за изграждане на нови отоплителни системи в две общински заведения – 18.08.2015г.Публикувана на: 01.09.2015
На 18 Август 2015г. Програмният оператор на Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, изпълнявана от Министерство на енергетиката, подписа договорите с бенефициентите по грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Общата стойност на сключените договори по програмата е 20,5 млн. лв., с бенефициенти  32 общини и 9 малки и средни предприятия.Основната цел на програмата е подмяна на съществуващи и/или изграждане на високоефе...
прочети още