Сътрудничество

Подобрен комфорт на обитаване и намалени разходи за енергия

Партньор на община град Добрич в изпълнението на проекта е Норск Енерги - Осло, Норвегия, с когото е подписано споразумение за експертен обмен на знания и опит, консултантска дейност и обучения.


Повече информация