Галерия

по време на изпълнението на СМР дейностите