Новини и събития

Визита на норвежкия партньор в Община Добрич
Публикувана на: 19.04.2016

На 19 Април 2016г. в Община град Добрич пристигнаха двама представители на проектния партньор Норск Енерги, Осло, Норвегия. Това са експертите – Сергей Фащевский – старши експерт „Проекти за енергия, околна среда и климатични промени и Марие Хоугън  - инженер-консултант Топлоснабдяване и енергийна ефективност в сгради, отдел „Районно топлоснабдяване и възобновяеми енергийни източници“ на консултантска организация Норск Енерги,  Осло.

Целта на посещението на норвежките експерти е запознаване с обектите, в които ще се изпълнят енергийно ефективни мерки в отоплителните инсталации, както и провеждане на първата партньорска среща по проекта.

Съвместно с членовете на екипа на проекта от Община Добрич бяха посетени двете общински заведения – ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги, в които предстои да се изпълнят техническите проекти за оптимизиране на отоплителните инсталации.

В ЦДГ №10 „Слънчице“ експертите бяха впечатлени от вида и състоянието на котела и котелното помещение, което е било въведено в експлоатация преди повече от 40 години и е силно амортизирано. Подробно им беше разяснено предстоящото изпълнение на техническия проект и очакваните резултати.

В другия обект – Комплекс за социални услуги норвежките експерти се запознаха със спецификата на социалната сграда и проектното решение за нейното зониране, което ще оптимизира отоплителния процес и значително ще намали енергийните разходи в обекта.

След това в сградата на Община град Добрич  се състоя първата партньорска среща, на която бяха обсъдени предстоящите дейности  по проекти и съвместното сътрудничество при неговото изпълнение.

Ръководителя на проекта – инж. Анастасова представи напредъка на изпълнението на проекта към момента, а именно избора на изпълнители на отделните проектни дейности по реда на Закона за обществените поръчки и сключване на договори за изпълнение.