Новини и събития

Начална пресконференция по Проект BG04-02-03-001
Публикувана на: 20.04.2016

СТАРТИРАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 по проектBG04-02-03-001„Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“

 На 20 Април 2016г. от 11:00ч. в Бизнес залата  на Община град Добрич се проведе първата пресконференция на Проект BG04-02-03-001„Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014. 

 Проектът е на стойност 415 000 лева и е с краен срок на изпълнение на дейностите до 18 Септември 2016г. 

Основната дейност на проекта е ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален характер – ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги. С реализацията на проекта ще се повиши комфорта на обитаване в сградите, при намаля­ване разхода на енергия за отопление и респективно спестяване на въглеродни емисии.

Участие в пресконференцията  взеха и представителите на норвежкия партньор по проекта Норск Енерги – Осло, Норвегия.

прессъобщение

презентация

покана