Новини и събития

Представяне на Проект BG04-02-03-001 на Международна конференция
Публикувана на: 22.04.2016

На 22 Април 2016г. в Конферентна зала „Галерия” на Галерия Графити хотел – гр. Варна се проведе международна конференция на енергийна тема “Бизнес иновации за чиста природа”. В рамките на събитието беше представен и проект BG04-02-03-001 “Енергийна ефективност  в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014. 

С участието на лектори и модератори от Норвегия, Италия и Великобритания, международното събитие предостави възможност за среща на местните власти, бизнес и научни среди с европейски експерти, с цел да се обсъди бъдещия растеж на сектора и възможности за финансиране на бизнес проекти.

В програмата на конференцията бяха  заложени теми, които представят  текущата енергийна ситуация в България, национални цели за ЕЕ и ВЕИ, националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради, либерализиране на пазара, зелени обществени поръчки за зелен бизнес, добри практики и съвременните тенденции в развитието на електро-енергийната система и научните изследвания в областта.

Конференцията и съпътстващите събития бяха организирани от Асоциация на Българските Черноморски Общини (www.ubbsla.org) в партньорство с Черноморски Енергиен Клъстер  в рамките на проект „BANCAGE: България и Норвегия – клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество”, реализиран с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област  БГ 10 - „Иновации в зелената индустрия”/ за повече информация/.

Проектът се изпълнява от Черноморски Енергиен Клъстер в партньорство с норвежки енергиен клъстер и консултантска енергийна компания от Осло.