Новини и събития

Започват строително-монтажните работи по Проект BG04-02-03-001
Публикувана на: 30.06.2016

Община град Добрич, в качеството си на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG-04-02-03-001-011/18.08.2015г. сключи договори за изпълнение на СМР дейностите по технически проекти, след проведени процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки.

Обществената поръчка е в две обособени позиции – за всеки обект, както следва:

-          ОП1 „СМР на отоплителните инсталации на ЦДГ №10 „Слънчице“ – подмяна на котел на газово и течно гориво, изграждане на нова абонатна станция  и водна отоплителна инсталация“. Изпълнител – „МИП“ ООД – Варна, стойността на договора с ДДС е 126 259,66 лв., срок на изпълнение – 100 календарни дни.

-          ОП2 „СМР на отоплителните инсталации на Комплекс за социални услуги – оптимизиране на отоплителните инсталации, чрез подмяна на котли и нова отоплителна мрежа. Изпълнител – „Факторинг 9000“ ООД град Бургас, стойността на договора с ДДС е 103 348,38 лв., срок на изпълнение – 80 календарни дни.

Фирмите започват работа в двата обекта веднага след сключването на договорите за изпълнение. По време на реализацията на СМР дейностите в ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекса за социални услуги ще бъде упражняван строителен надзор, съгласно ЗУТ и инвеститорски контрол от упълномощен представител на Възложителя. Предвиден е лицензиран технически контрол на съоръжения с повишена опасност, предвид спецификата и характера на инсталациите в двете сгради.

Община Добрич е създала необходимата организация за нормалното функциониране на обектите, които ще бъдат в ремонт следващите три месеца.