Новини и събития

Пресконференция за напредъка изпълнението на Проект BG04-02-03-001
Публикувана на: 30.09.2016

На 28 Септември 2016г. от 11:00ч. в Бизнес залата на Община град Добрич беше представен напредъка по изпълнение на Проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 „Слънчице” и Комплекс за социални услуги в град Добрич“  по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014.  

 Общата стойност на проекта е 415 000 лева, като крайният срок за реализацията  на дейностите е удължен до 18 Февруари 2017г.

Партньор на Община град Добрич  в изпълнението на проекта е Норск Енерги – Осло, Норвегия.

 Основната дейност на проекта е ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален характер – Детска градина №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги. С реализацията на проекта ще се повиши комфорта на обитаване в сградите, при намаля­ване разхода на енергия за отопление и респективно спестяване на въглеродни емисии.