Новини и събития

Проведени са 72-часови изпитания на инсталациите
Публикувана на: 04.11.2016

В края на месец Октомври напълно завърши изпълнението на строително-монтажните дейности в ЦДГ №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги.  Със Заповед на Кмета на Община град Добрич бяха проведени 72-часови проби в двата обекта на новомонтираните отоплителни инсталации, съгласно ЗУТ.

Проведена е 72-часова проба при експлоатационни условия на строежа с утвърден пусков график:

 -  от 10,00 часа на 26.10.2016г. до 10,00 часа на 29.10.2016г. – за социалния комплекс;

-  от 10,00 часа на 31.10.2016г. до 10,00 часа на 03.11.2016г. – за детската градина

По време на пробите не са установени нередности или пропуски по нормалното функциониране на отоплителните системи.

Следва подготвяне на необходимата документация от строителния надзор и последващо въвеждане в експлоатация на обектите, съгласно ЗУТ.