Новини и събития

Заключителна пресконференция и официално откриване на обектите
Публикувана на: 30.11.2016

На 02.12.2016 г. от 10:00 часа в Комплекс за социални услуги град Добрич ще се проведе официална церемония за откриване на обекти и заключителна пресконференция, по проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от „Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство” 2009-2014. 

 Общата стойност на проекта е 415 000 лева, като крайният срок за реализацията  на дейностите е 18 Февруари 2017г.

Партньор на Община град Добрич  в изпълнението на проекта е Норск Енерги – Осло, Норвегия.

 Основната дейност на проекта е ремонт и оптимизиране на отоплителните инсталации в две общински заведения със социален характер – Детска градина №10 „Слънчице“ и Комплекс за социални услуги. С реализацията на проекта е повишен комфорта на обитаване в сградите, при намалени разходи на енергия за отопление и респективно спестено количество въглеродни емисии.

 покана

дневен ред