Новини и събития

Две социални заведения са с нови отоплителни системи
Публикувана на: 02.12.2016

Детска градина „Слънчице“ и Комплексът за социални услуги разполагат с нови отоплителни системи, които се осигуряват по проект на общината, реализиран  чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2009-2014. Общата стойност на проекта е 415 000 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ. Партньор на Община град Добрич в изпълнението му Нorsk Energy – Осло, Норвегия - организация със 100-годишен опит, която участва с експертен обмен, консултантска дейност и обучения. С поздрав по добруджански от възпитаници  на СУ „Св. Климент Охридски“, днес новите отоплителни инсталации бяха открити от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който каза, че е хубаво,   когато  говорим  за европейско финансиране, още по-хубаво е когато говорим за адекватно и своевременно усвояване на европейските средства.  Кметът допълни, че това е нещо наистина положително за нашия град и поздрави екипа, реализирал проекта. „Надявам се в следващите месеци и години да видим още по-бързо и адекватно изразходване на европейските средства на местно ниво, без значение от ситуацията на национално ниво и в Европа тези пари трябва да стигат до хората по адекватен начин“, заяви кметът Йордан Йорданов. Постигнатите резултати са свързани с подобрен комфорт на обитаване сградите, намалени бюджетни разходи за отопление и електроенергия, минимизирани разходи за експлоатационна поддръжка на съоръженията и повишена информираност за ползите от прилагана не мерки за енергийна ефективност. Чрез изпълнението на такива проекти Община Добрич изпълнява поетите ангажименти към Европейската инициатива – Споразумението на кметовете, което има за цел до 2020 г. да повиши с 20% енергийната ефективност,  увеличаване с 20% делът на ВЕИ и намаляване с 20% разхода на енергията. Община Добрич ще продължи да води устойчива енергийна политика.  

репортаж