Сътрудничество / Устойчива енергийна политика на Община град Добрич

Община град Добрич води последователна енергийна политика чрез изпълнението на поетите ангажименти към Европейската инициатива Споразумението на Кметовете. Има разработен План за устойчиво енергийно развитие, както и други енергийни програми, които са поместени на интернет страницата на Общината - www.dobrich.bg 

Интегриране на ПДУЕРсъс Системите за енергийно управление (СЕУ– съгласно стандарт ISO 50001:2011)

Зелени обществени поръчки