Сътрудничество / Полезни съвети за пестени на енергия

Практични съвети за пестене на енергия в дома

КАК ДА ГО НАПРАВИМ ВЪВ ВСЕКИ ДОМ?

 Поради непрекъснатото увеличаване на цената на енергията все по-често се лишаваме от основни жизнени потребности, за да задоволяваме енергийните си нужди. Повечето от жилищните сградите са стари, без топлоизолация, отопляват се с амортизирани и енергоемки съоръжения.

Поради непрекъснато увеличаващото се световно потребление на енергия след няколко десетки години природните ресурси ще се изчерпят. Това нарастване на потреблението от друга страна причинява огромни щети на природата и човешкото здраве вследствие на процесите на изгаряне и отделяне на разнообразни емисии на вредни газове и вещества в атмосферата.

Енергийна ефективност означава пълноценно оползотворяване на енергията в резултат на прилагането на енергоспестяващи мерки, инвестициите за които се възвръщат напълно и за кратко време.

 Енергоспестяването е икономия на енергия, съпроводено с реализирането на икономически и екологични ползи

Ако не изгаряме излишни количества нафта, въглища или дърва, ако караме по-малко автомобили и повече велосипеди, ако използваме ВЕИ, в атмосферата ще се отделят по-малко вредни газове, ще се ограничи парниковия ефект, който причинява глобалното затопляне и то ще бъде забавено. Ще се спре замърсяването и унищожаването на огромни територии от нашата планета.

Решението на част от тези проблеми може да се търси и в  по-широкото използване на енергията от възобновяеми енергийни източници - слънце, вятър, вода, геотермална енергия и биомаса.

Но преди това трябва да се обърнем към онова, което ние самите можем да направим, за да намалим собствените си разходи на енергия. Да приложим мерки, които ще подобрят ефективността на използването на енергия в нашия дом, означава да подобрим енергийната ефективност.

Спестяването на енергия ще ни позволи да подобрим комфорта в нашите домове, да спестим пари, да съхраним енергийни ресурси и да опазим околната среда за нашите деца.

Трябва да променим собствената си нагласа, да свикнем с мисълта, че евтина енергия няма и че и малките промени могат да водят до голям ефект. Пътищата са много и зависят само от Вас.

Представяме Ви само някои от начините за пестене на енергия, а Вие стига да искате и да сте достатъчно изобретателни и практични, можете да измислите още, с което ще помогнете на себе си и на природата.

Съвети за отоплението

 За дограмата

Подменете масово използваната слепена дървена дограма с нова, със стъклопакет с прекъснат термомост с дървена пластмасова или алуминиева рамка. Ако нямате възможност за това, уплътнете фугите на прозорците и направете “прогонка” на дограмата, поставете прагове пред вратите, с което ще повишите температурата в помещенията с 1-30С и ще спестите 6-7% енергия.

 

За топлоизолацията

Ако живеете на последния етаж  и над вас има таванско помещение, поставете топлоизолация на пода на тавана и ще предотвратите загубата на топлоенергия през таванското помещение. Ако топлите мансардно жилище, направете изолация на покрива. Ако сте на първия етаж направете изолация на пода, или на тавана в мазето. При вътрешно преустройство или ремонт, задължително поставете изолация на стените към стълбището и асансьорната шахта. Най лесно може да се изолират стените от външната страна на сградата. Поставянето на топлоизолация, като мярка за енергийна ефективност е по-скъпо, изкупува се за по-дълъг период от време, но си заслужава за сметка на комфорта в жилището и намалението на сметките за отопление.

 За щорите

Поставете ролетни щори - това създава комфорт не само през лятото, а и през студените зимни дни.

 За радиаторите

Премахнете радиаторните решетки - те отнемат около 30% от топлинната енергия на отоплителните тела. Избягвайте поставянето на радиатори в ниши – топлините загуби през по-тънката стена са значителни, а освен това се влошава и топлообмена. Не покривайте радиаторите с плътни завеси за прозорци - пречите на топлината да се разпространява в помещението и губите повече от 10% от енергията.

Поставете топлоотражателно фолио (екран) зад радиаторите - тази мярка не е скъпа  и се икономисва около 3% топлинна енергия. Ако сте с централно отопление - поставете термостатични радиаторни вентили на радиаторите си. Това води до 10% икономия на топлинна енергия. При монтаж на термостатичен радиаторен вентил и залепване на топлоотражателен екран зад радиатора ще спестите от 13%–27% топлинна енергия.

За тръбопроводите

Проверете изолацията на тръбопроводите и я ремонтирайте, ако се е повредила. Отстранете течове по отоплителната система.

 За отоплителните уреди

Ако се отоплявате с електричество, използвайте акумулиращи печки, като ги включвате на нощната тарифа на електроенергията.

Използвайте отоплителни уреди, които имат програмируем контрол на изключването. Те спират уредите в зависимост от зададения им от вас режим.

Поставяйте отоплителните уреди под прозорците - това би допринесло за спестяване на около  5%  от енергията.

За проветряването

Не оставяйте прозорците малко отворени за дълго време. По този начин стените изстиват и после е необходимо значително повече енергия, за да затоплите помеще-нията. Проветрявайте помещенията периодично, като широко отваряте прозорците за кратко време, с което се ускорява топлообмена и помещението не изстива.   

Поставете автомати за затваряне на входните врати на къщата, входа.

 Съвети за осветлението и още нещо …

Винаги спирайте осветлението в помещения, които не използвате.

Поставете ключове с реле за време в коридори, балкони, килери, общи помещения и  стълбища.

Вместо обикновени лампи с нажежаема жичка, използвайте енергоспестяващи лампи, които използват три пъти по-малко електричество от стандартните, а дават същото или по-високо ниво на осветеност.

Не използвайте енергоспестяващи лампи във влажни помещения и на места с променливо напрежение.

Луминесцентните лампи подменете веднага, след като започнат да мигат.

Използвайте локално, вместо централно осветление - над мивки, на работното  място или в спалнята.

За осветителни тела с много гнезда, използвайте лампи с
по-малка мощност и възможност за серийно включване.

В малки помещения - тоалетни, бани, коридори, тераси, поставяйте лампи  с мощност до 40 W.

При ремонт боядисвайте стените в светли тонове, което ще намали необходимата за осветление енергия.

В прилежащите към сградите зелени площи (дворовете) засаждайте дървета на повече от 5 м от прозорците на сградата, а храстите не трябва да са
по-високи от 1,5 м. Това ще даде възможност за проникване на повече слънчева енергия, което освен за осветление ще допринесе и за отоплението в помещението.

Поддържайте прозорците си винаги чисти за пряк достъп на светлина  и енергия.

 Специално за готварската печка

 Използвайте за готвене съдове с дебели дъна, които акумулират топлина и изстиват по-бавно. След като заври ястието, намалете мощността на котлона. Изключвайте котлона 5-10 минути преди ястието да е готово. Приготвените на бавен  огън ястия са по-вкусни и се пести енергия.

Предварително загрейте фурната до работната температура, а след десетина минути превключете на по-малка мощност. Изключете фурната 10 минути преди да извадите яденето от нея. Печете в закрити огнеупорни съдове.

Използвайте съдове с равно дъно, които прилепват плътно до плочата на котлона. Не използвайте съдове с размери по-големи или по-малки от размера на плочата на котлона.

При варене поставяйте капака на съда. Водата завира по-бързо.

Използвайте тенджери под налягане - ястията стават по-бързо и се икономисва до 15% от енергията.

Използвайте микровълнова печка, особено за претопляне на ястията.

 Съвети за домакинските електроуреди

 Ако имате възможност подменете остарелите и амортизирани уреди с нови, енергоефективни. Новите уреди ще се откупят бързо от икономисаната енергия и от разходите за ремонт на старите уреди. Освен това новите уреди притежават модерен дизайн, възможности за програмиране на работата им, разнообразие от цветове

За електромера

Поставете задължително двойнотарифен електромер и използвайте рационално нощната енергия, тъй като цената й е значително по-ниска.

За хладилника

Когато купувате хладилник, обръщайте внимание на енергийния клас. Купувайте само хладилници с енергиен клас А+ или А++, с което с може да намалите консумацията с повече от 50%.

Ако хладилникът е добре нивелиран, разходът на електроенергия значително може да бъде намален..

Настройвайте температурата в хладилника на 4–5оС, а за камерите за замразяване от –1 до –12оС. Така спестявате до 3% от използваната енергия.

Не поставяйте хладилника близо до радиатори, отоплителни тела или на директна слънчева светлина

Не поставяйте в хладилника топли продукти. Когато отваряте вратата на хладилника изваждайте всичко, което ви е необходимо, за да избегнете честото включване на компресора.

Извадете продуктите от хладилника и ги оставете да придобият стайна температура, след което ги използвайте за готвене, защото така се намалява необходимата електроенергия заприготвянето на храната.

 За ютиите и  пералните

Използвайте парни ютии за гладене. Спестява се до 10% от енергията, която е необходима за гладене с обикновена ютия.

Автоматичните перални са по-икономични, както по отношение на  необходимата вода, така и по отношение на използваната електроенергия. Зареждайте ги до максимално допустимите килограми съгласно указанията и програмата на която перете, за да бъде ефективно използването им и да пестите енергия.

За бойлерите

Изолирайте бойлерите и тръбите за топла вода с изолационен кожух и ще спестите около 5% енергия.

Поддържайте терморегулатора на бойлера изправен и настроен на температура 50-70оС.

 Икономията от вода също е енергийноефективна мярка!

Поставете икономични водоразпръсквателни душови глави в баните.

Ако имате възможност монтирайте на покрива слънчев  колектор и  инсталация за топла вода. Така ще използвате загрята вода безплатно, почти осем месеца в годината.

 Да пестим енергия!